Här hittar du litteraturlistor inom respektive utbildningsområde:

Vård och omsorg

Barn och fritid

Kärnämnen (Svenska som andraspråk, engelska och samhällskunskap)