Ansökan

Du gör din ansökan till våra kurser och utbildningar via vuxenutbildningen i din hemkommun.  Bor du i en kommun som vi inte har avtal med kan du ändå ansöka till oss via vuxenutbildningen i Nacka Kommun. Klicka här och läs under övriga kommuner.

Varje kommun har sina egna ansökningstider och kursutbud. Aktuella ansökningsdatum och kursutbud hittar du på hemsidan för vuxenutbildningen i din hemkommun.

Antagning

Blir du antagen av vuxenutbildningen i din hemkommun skickar SweJa ut en kallelse till kursstart per e-post senast två veckor innan din kurs/utbildning startar. Blir du inte antagen meddelar kommunen dig.

Om du inte kommer på första kurstillfället är det viktigt att du kontaktar SweJa Kunskapscenter, annars riskerar du att förlora din plats på kursen. Du når oss på e-post info@swejakc.se eller via telefon 08-685 65 80.

Behörighet

För våra yrkesutbildningar är förkunskapskraven Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande kunskaper. Det är vuxenutbildningen i din hemkommun som beslutar över eventuella förkunskapskrav.

CSN/Studiemedel

Alla våra kurser inom gymnasial vuxenutbildning är studiemedelsberättigade. Du ansöker om studiemedel via CSN. Vi frågor gällande CSN och studiemedel kontaktar du CSN. Du når dem på:
http//www.csn.se
0771-276 000

Studieaktivitet

För att du ska få betyg och studiestöd via CSN måste du vara kontinuerligt aktiv under kursens gång annars riskerar du att bli struken från kursen/utbildningen. Om du inte kommer på första kurstillfället är det viktigt att du kontaktar SweJa Kunskapscenter, annars riskerar du att förlora din plats på kursen. Du når oss på e-post info@swejakc.se eller via telefon 08-685 65 80

Prov

Obligatoriskt slutprov sker i SweJas lokaler. Vid provtillfället medtas giltig id-handling för säkerställande av identitet.

Nationellt prov

I kursen Svenska som andraspråk 1 ingår det Nationella provet. Provet utförs på plats i våra lokaler på Trekantsvägen 1.

Betyg

Alla våra kurser inom kommunal vuxenutbildning är betygsgrundande. Efter avslutad kurs finns betyget registrerat hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Du beställer ditt betyg från vuxenutbildningen i din hemkommun. Du ansvarar själv för att skicka betyget till antagning.se

Studieformer

Klassrum dag/kväll
För dig som vill ha schemalagd och lärarledd undervisning i våra lokaler. Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, grupparbeten, m.m.

Distans
För dig som vill välja var och när du vill studera och som har god dator- och studievana. Du använder dig den webbaserade lärplattformen itslearning och du behöver ha tillgång till dator, internetuppkoppling, ordbehandlingsprogram samt e-postadress. I vissa kurser ingår praktiska moment/obligatoriska träffar som genomförs i skolans lokaler.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

I våra yrkesutbildningar ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och/eller fältstudier. Under APL-perioden följer du din handledares schema vilket kan innebära praktik på kvällar och/eller helger. För mer information, se respektive yrkesutbildning, klicka här:
Vård och omsorg
Barn och fritid

Lärplattform

För att underlätta dina studier använder SweJa den webbaserade lärplattformen itslearning. Där har du tillgång till din kurs du läser med tillhörande undervisningsmaterial, studieuppgifter m.m. Här kan du kommunicera med din lärare och andra elever.

Utbildningsplatser

Vi finns på följande utbildningsplatser:
SweJa Liljeholmen – Trekantsvägen 1
SweJa Skärholmen – Stensätravägen 9
SweJa Södertälje – Wedavägen 1A

Kurslitteratur

Information om vilken kurslitteratur du ska använda dig av i din kurs hittar du här.

Öppet hus

Välkommen på Öppet hus! Kom och träffa lärare, Studie- och yrkesvägledare och få hjälp med din ansökan. Tider för Öppet hus hittar du på startsidan.