Det är till CSN du vänder dig om du vill få information om studiestöd. Det kan du göra innan du har fått besked om antagning till skolan.

Bidrag och lån

Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Det finns två olika bidragsnivåer, en generell och en högre nivå. CSN prövar automatiskt rätten till det högre bidraget. Du väljer själv om du vill ansöka om lån och hur mycket du vill låna. Om du studerar inom vuxenutbildningen kan du få studiemedel från hösten det år du fyller 20 år.

Observera att andra inkomster påverkar hur mycket studiemedel du kan få!

Vad som krävs för att få studiemedel

När du ansöker om studiemedel finns det ett antal krav som du måste uppfylla. Kraven skiljer sig åt beroende på om det är första gången du söker studiemedel eller om du tidigare haft studiemedel.

Vem kan få studiemedel?

  • Du är mellan 20 och 56 år
  • Du ska studera minst tre veckor på minst halvtid
  • Du har tillräckliga studieresultat från tidigare studier
  • Du har skött återbetalningen av dina tidigare studielån
  • Du har inga obetalda återkrav

Du kan läsa mer om vilka krav som måste vara uppfyllda på csn.se.

Ansök om studiemedel via webben

Nu kan du som ska studera med studiemedel snabbt och enkelt ansöka direkt via csn.se. Du kan ansöka om studiemedel på två sätt: med e-legitimation eller med personlig kod.

Alla ansökningar görs via csn.se och det är du själv som ansöker och sköter kontakten med CSN.

Ändringar i din studieplan kan påverka din rätt till studiemedel

Du ansvarar själv för att rapportera in eventuella ändringar till CSN.