Validering är när man mäter och värderar den kunskap man fått genom yrkeserfarenhet, utbildning, eller annan erfarenhet under livet.

Ofta har man som vuxen skaffat sig en mängd kunskaper och erfarenheter som man inte har papper på. Genom valideringen är det möjligt att få ett intyg på dessa kunskaper. Valideringen kan också leda till prövning för betyg. All validering planeras i samband med att din individuella studieplan upprättas.

För dig som person innebär validering att:

  • Du kan påbörja studierna utifrån din aktuella kunskapsnivå.
  • Vi kan individanpassa din utbildning.
  • Du kan förkorta din utbildningstid
Validering av praktisk yrkeserfarenhet (APL) och teoretisk kunskap

Vid validering jämförs dina kunskaper och erfarenheter med skolverkets mål och kunskapskrav för respektive kurs. Detta gäller vid validering av såväl den teoretiska som den praktiska delen av kurserna.

I vissa kurser både inom vård- och omsorgsområdet och barn- och fritidsområdet ingår praktik dvs. arbetsplatsförlagt lärande (APL). För att det ska vara aktuellt att validera den arbetsplatsförlagda delen av dessa kurser, skall du ha arbetat minst 6 månader heltid under de senaste 2 åren. För att validera APL krävs att en utbildad person som du har arbetat tillsammans med gör en bedömning av dina kunskaper och tidigare erfarenheter. Bedömningsunderlaget får du vid kursstart.

Validering av dina teoretiska kunskaper utförs av behörig lärare inom SweJa Kunskapscenter. I valideringen ingår olika moment som utgör underlag för bedömning för eventuellt utfärdande av intyg eller prövning mot betyg.

För mer information kontakta:
Susanne Ulmered
E-post: syv@swejakc.se