Skolledning

Madeleine Mjöberg, Verksamhetschef och rektor Liljeholmen
madeleine.mjoberg@swejakc.se, telefon 072 254 64 75

Pia Nordström, Utbildningsansvarig, Skärholmen
pia.nordstrom@swejakc.se, telefon 072 254 32 97

Annette Fredberg, Utbildningsansvarig Södertälje
annette.fredberg@swejakc.se, telefon 072-254 73 72

Administration samt studie- och yrkesvägledning

Jan-Erik Wiklund, Studieadministratör
jan-erik.wiklund@swejakc.se, 072-254 52 41

Catharina Alm, Studieadministratör
Catharina.alm@swejakc.se

Susanne Ulmered, Studie- och yrkesvägledare
syv@swejakc.se

Lärare inom Vård och omsorg
Annsofie Gjöres, annsofie.gjores@swejakc.se
Birgitta Hallin, birgitta.hallin@swejakc.se
Bodil Saga, bodil.saga@swejakc.se
Eva Jansson Vingren, eva.jansson.vingren@swejakc.se
Hanna Ameen, hanna.ameen@swejakc.se
Katerina Dunstan, katerina.dunstan@swejakc.se
Kristina Ojanne, kristina.ojanne@swejakc.se
Lena Lundqvist, lena.lundqvist@swejakc.se
Lena Ungerstedt-Grimes, lena.ungerstedt-grimes@swejakc.se
Pia Nordström, pia.nordstrom@swejakc.se
Vivian Bodin, vivian.bodin@swejakc.se

Lärare inom Barn och fritid
Lotta Rygaard, lotta.rygaard@swejakc.se
Nathalie Viola Gustafsson, nathalie.viola.gustafsson@swejakc.se
Ulrika Pettersson, ulrika.pettersson2@swejakc.se
Ida Berg, ida.berg@swejakc.se
Natalia Mariouchkina, natalia.mariouchkina@swejakc.se

Lärare i Svenska som andraspråk

Marcus Sandborgh, marcus.sandborgh@swejakc.se

Taxi

Hussein Ammin, hussein.ammin@swejakc.se