Skolledning

Madeleine Mjöberg, Verksamhetschef och rektor Liljeholmen
madeleine.mjoberg@lernia.se, telefon 072 254 64 75

Pia Nordström, Utbildningsansvarig, Skärholmen
pia.nordstrom@lernia.se, telefon 072 254 32 97

Annette Fredberg, Utbildningsansvarig Södertälje
annette.fredberg@lernia.se, telefon 072-254 73 72

Administration samt studie- och yrkesvägledning

Jan-Erik Wiklund, Studieadministratör
jan-erik.wiklund@lernia.se, 072-254 52 41

Catharina Alm, Studieadministratör
Catharina.alm@lernia.se

Susanne Ulmered, Studie- och yrkesvägledare
syv@swejakc.se

Lärare inom Vård och omsorg

Annsofie Gjöres, annsofie.gjores@lernia.se
Birgitta Hallin, birgitta.hallin@lernia.se
Bodil Saga, bodil.saga@lernia.se
Eva Jansson Vingren, eva.jansson.vingren@lernia.se
Hanna Ameen, hanna.ameen@lernia.se
Katerina Dunstan, katerina.dunstan@lernia.se
Kristina Ojanne, kristina.ojanne@lernia.se
Lena Lundqvist, lena.lundqvist@lernia.se
Lena Ungerstedt-Grimes, lena.ungerstedt-grimes@lernia.se
Pia Nordström, pia.nordstrom@lernia.se
Vivian Bodin, vivian.bodin@lernia.se

Lärare inom Barn och fritid

Lotta Rygaard, lotta.rygaard@lernia.se
Nathalie Viola Gustafsson, nathalie.viola.gustafsson@lernia.se
Ulrika Pettersson, ulrika.pettersson2@lernia.se
Ida Berg, ida.berg@lernia.se
Natalia Mariouchkina, natalia.mariouchkina@lernia.se

Lärare i Svenska som andraspråk

Marcus Sandborgh, marcus.sandborgh@lernia.se

Taxi

Hussein Ammin, hussein.ammin@lernia.se