SweJa Kunskapscenter erbjuder ett brett utbud av kurser inom Vård och Omsorg, Barn och fritid och Svenska som andraspråk.

SweJa Kunskapscenter AB med organisationsnummer 556525-3944 är ett svensk aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget grundades 1994 och förvärvades 2015 av Lernia AB, som är ett helägt statligt bolag. Koncernen följer Svensk kod för bolagsstyrning. Läs mer om bolagsstyrningsfrågor.

Vår affärsidé

Vi erbjuder utbildningar för vuxna som ligger i paritet med samhällets utveckling och som utgår från våra kunders individuella behov. En dynamisk mångkulturell lärandemiljö med hög kvalitet, flexibla studieformer och yrkesutbildningar med stark förankring till arbetslivet.

Våra lärare har dokumenterad pedagogisk utbildning och flerårig erfarenhet av vuxenutbildning. Lärarna har också arbetslivserfarenhet från de verksamheter som våra yrkesutbildningar berör. På så sätt kan vi stimulera kopplingen mellan teori och praktik och utveckla yrkeskunskapen.

Våra uppdragsgivare och studerande är mycket nöjda med hur vi genomfört våra utbildningar. Utvärderingar, inspektionsrapporter och kvalitetsredovisningar visar på hög måluppfyllelse. Företaget är solitt. Viktigt för oss är tillgänglighet, dialog och delaktighet, nära kontakt med arbetsliv och omvärld samt att se olikheter som en styrka.  Förhållningssättet präglas av kompetens, flexibilitet, mångfald något som genomsyrar atmosfären på skolan och våra utbildningar.