Årsrapport SweJa Stocholms stad 2015-2016 (pdf)

Årsrapport SweJa VUX5 2015-2016 (pdf)

Årsrapport SweJa Vux9 2015-2016 (pdf)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf)

Rättelse och kompensation (pdf)