Välkommen på öppet hus:

2018-01-22 kl.16.00 – 18.00 på Trekantsvägen 1, plan 3.

2018-01-29 kl. 14.00 – 18.00 för SFY utbildningar via Nacka kommun på Trekantsvägen 1, plan 3.