Klassrum dag/kväll och distans
Heltids-/deltidsstudier
Komvuxutbildning

Du går utbildningen hos Lernia och du ansöker direkt på Lernias webbplats

Förkunskaper: Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande kunskaper

Kurserna inom Barn och fritid riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som barnskötare och/eller elevassistent. Utbildningen tillhör gruppen komvuxutbildningar och ger dig en bred kompetens inom pedagogiskt och socialt arbete.

Vuxenutbildning, eller komvuxutbildning, är för dig som har en kortare utbildning och därför vill komplettera dina betyg från grundskolan. Komvuxutbildningar är kostnadsfria, du betalar bara för böcker och annat studiematerial.

Alla våra kurser kan sökas som fristående, där du själv skräddarsyr din utbildning. Du kan också välja någon av våra föreslagna yrkesinriktningar, som ger dig kompetens att arbeta inom ett specifikt yrkesområde t.ex. barnskötare eller elevassistent.

Du kan läsa mer om våra kurser och yrkesinriktningar genom att klicka på alternativen till höger.

Våra flexibla studieformer och upplägg möjliggör för dig att anpassa dina studier utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Har du lång yrkeserfarenhet inom området kan du validera dina kunskaper. Läs mer om validering

I flera av våra kurser ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Under APL följer du din handledares schema. Detta kan innebära dag, kvälls- och helgtjänstgöring.