Klassrum dag/kväll och distans
Heltids-/deltidsstudier
Du går utbildningen hos Lernia och du ansöker direkt på Lernias webbplats

Förkunskaper: Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarade kunskaper

Utbildningen öppnar möjligheter för dig att söka arbete som barnskötare och/eller elevassistent inom barn- och ungdomsverksamheter.

Som barnskötare eller elevassistent är du en betydelsefull person som verkar för att barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Du och övrig personal arbetar tillsammans med att stimulera utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande i olika åldrar, samt hur man arbetar utifrån förskolans och skolans läroplaner. I utbildningen får du lära dig mer om hur man utför pedagogiskt arbete inom olika barn- och ungdomsverksamheter.

I flera av kurserna ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) och/eller fältstudier. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.