Klassrum, dag och distans
Heltidsstudier

En inriktning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättning, exempelvis inom särskilda skolformer, korttidsboende eller inom personlig assistans. Du får kunskaper om barns och ungas lärande, utveckling, behov och rättigheter. I utbildningen får du också kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur du kan stödja personen utifrån dennes livssituation.

I flera av kurserna ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) och fältstudier. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.