Klassrum dag/distans
Heltidsstudier
Förkunskaper: Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande kunskaper

1000 poäng

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera Svenska som andraspråk 1 i kombination med din yrkesutbildning till barnskötare/elevassistent. Du läser din språkkurs under 20 veckor i början av din yrkesutbildning. För att du ska kunna se en tydlig koppling mellan din egen språkinlärning och kommande yrkesroll samarbetar språk- och yrkeslärare både vad gäller läroplanens kunskapskrav samt utbildningens upplägg, innehåll och genomförande.

I kursen får du träna på att samtala och diskutera. Du får läsa olika texter från ditt kommande yrkesområde, vardagslivet och modern skönlitteratur som ligger till grund för samtal och reflektioner. När det gäller att skriva är det framför allt typiska drag i berättande, beskrivande och argumenterande texter som ingår och du får öva på referat- och citatteknik samt att hänvisa till olika källor. Vi studerar språklig variation i Sverige och här ingår även att jämföra ditt modersmål med det svenska språket. Du får reflektera över din egen och andras språkinlärning. I kursen ingår det Nationella provet.

Kursens namnAntal poängAPL
Svenska som andraspråk 1100 p

För information om kurser som ingår i yrkesutbildningen till barnskötare/elevassistent, läs mer här.