En kurs för dig som arbetat länge inom barn- och fritidsverksamheter men som saknar dokumentation på vad du kan. I kursen får du kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva, bedöma samt validera dina kunskaper inom området barn och fritid. Detta kan leda till en förkortad studietid, intyg och/eller prövning för betyg.