En yrkesutbildning mitt i arbetslivet!

En lärlingsutbildning är en yrkesutbildning som du till största delen genomför på en arbetsplats. Lärlingsutbildningar faller under gruppen komvuxutbildningar, grundläggande vuxenutbildning, och passar för dig som har en kortare utbildning och därför vill komplettera dina betyg från grundskolan. Varje lärlingsutbildning startar med en två veckors orienteringskurs. Där får du en introduktion till utbildningen och kännedom om vad yrket innebär. Tillsammans kartlägger vi dina kunskaper och tidigare erfarenheter och utformar en individuell utbildningsplan. Har du lång yrkeserfarenhet inom området finns möjlighet till validering. Under orienteringskursen introduceras du också till din arbetsplats.

Din handledare på arbetsplatsen och din yrkeslärare stödjer dig under hela utbildningen för att du ska nå dina mål på bästa möjliga sätt. Under utbildningen har du teori och träffar din lärare hos oss på SweJa en dag per vecka och övriga dagar är utbildningen förlagd till arbetsplatsen. Utbildningen är på heltid och du har möjlighet att söka studiemedel via CSN.

Vi erbjuder lärlingsutbildning inom såväl vård och omsorg samt barn och fritid. Hos kan du välja att läsa till barnskötare/elevassistent, undersköterska med inriktning mot socialpsykiatri, stödassistent/funktionshinder samt äldreomsorg. Du kan läsa mer om våra yrkesinriktningar genom att klicka på alternativen till höger.

Du ansöker till utbildningen via Vuxenutbildningen i din hemkommun, läs mer.