Utbildningen öppnar möjligheter för dig att söka arbete som barnskötare och/eller elevassistent inom barn- och ungdomsverksamheter.

Som barnskötare eller elevassistent är du en betydelsefull person som verkar för att barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Du och övrig personal arbetar tillsammans med att stimulera utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande i olika åldrar, samt hur man arbetar utifrån förskolans och skolans läroplaner. I utbildningen får du lära dig mer om hur man utför pedagogiskt arbete inom olika barn- och ungdomsverksamheter.

Kursens namnAntal poäng 
Orienteringskurs50 p
Hälsopedagogik100 p
Barns lärande och växande100 p
Pedagogiskt arbete200 p
Naturguidning 1100 p
Lärande och utveckling100 p
Människors miljöer100 p
Kommunikation100 p
Pedagogiskt ledarskap100 p