En utbildning för dig som vill arbeta med äldre i behov av vård och omsorg, exempelvis inom särskilda boendeformer, hemtjänst eller daglig verksamhet. Du får en grundläggande vårdutbildning med kunskaper om människors behov och rättigheter, hälsa och sjukdomar samt omvårdnad och omsorg.  Du får också fördjupad kunskap om den äldres hälsa och livskvalitet samt om den äldre människas sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Kursens namnAntal poäng 
Orienteringskurs50 p
Vård- och omsorgsarbete 1200 p
Medicin 1150 p
Vård- och omsorgsarbete 2150 p
Hälsopedagogik100 p
Etik och människans livsvillkor100 p
Psykologi 150 p
Psykiatri 1100 p
Specialpedagogik 1100 p
Kost, måltid och munhälsa100 p
Äldres hälsa och livskvalitet200 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom100 p