En utbildning för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning exempelvis inom särskilda boendeformer, daglig verksamhet eller personlig assistans. Du får en grundläggande vårdutbildning med kunskaper om människors behov och rättigheter, hälsa och sjukdomar samt omvårdnad och omsorg. Du får också fördjupad kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur du på bästa sätt kan stödja personen till ett självständigt liv utifrån dennes livssituation.

Kursens namnAntal poäng 
Orienteringskurs50 p
Vård- och omsorgsarbete 1200 p
Medicin 1150 p
Vård- och omsorgsarbete 2150 p
Hälsopedagogik100 p
Etik och människans livsvillkor100 p
Psykologi 150 p
Psykiatri 1100 p
Specialpedagogik 1100 p
Friskvård och hälsa100 p
Samhällsbaserad psykiatri100 p
Socialpedagogik100 p
Specialpedagogik 2100 p