På SweJa kan du söka Svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan läsa mer om kurserna genom att klicka på alternativen till höger.

I svenska som andraspråk utvecklar du din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får läsa texter av olika slag, se på film och använda olika medier för att utveckla ditt språk och ordförråd. I diskussioner reflekterar du över dina och andras erfarenheter och tankar. I de gymnasiala kurserna får du bl. a fördjupade kunskaper om hur du använder språket i olika situationer i tal och skrift.

Vi arbetar ständigt för att du ska känna dig motiverad och delaktig i undervisningen. Du får vara med och påverka kursen och ta ett eget ansvar för att nå dina mål. Din lärare hjälper och stöttar dig när du behöver det. Dina tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara vilket ger dig möjligheter att utveckla ett varierat och nyanserat språk.

Vår ambition är att tillsammans med dig utveckla dina språkkunskaper och ge dig de bästa förutsättningarna för vidare studier och arbetsliv.