Klassrum dag/distans
Deltidsstudier 10 eller 20 veckor 
Förkunskaper: Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande kunskaper 

I kursen får du träna på att samtala och diskutera. Du får läsa olika texter från vardagslivet och modern skönlitteratur som ligger till grund för samtal och reflektioner.

När det gäller att skriva är det framför allt typiska drag i berättande, beskrivande och argumenterande texter som ingår och du får öva på referat- och citatteknik samt att hänvisa till olika källor.

Vi studerar språklig variation i Sverige och här ingår även att jämföra ditt modersmål med det svenska språket. Du får reflektera över din egen och andras språkinlärning. I kursen ingår det Nationella provet.