Klassrum dag/kväll och distans
Heltids-/deltidsstudier

Förkunskaper: Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande kunskaper

Kurserna inom vård och omsorg riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som undersköterska. Utbildningen ger dig en bred yrkeskompetens för arbete inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning/stödassistent beroende på vilken fördjupningsinriktning du väljer.

Alla våra kurser kan sökas som fristående, där du själv skräddarsyr din utbildning. Du kan också välja någon av våra föreslagna yrkesinriktningar. Du kan läsa mer om våra kurser och yrkesinriktningar genom att klicka på alternativen till höger.

Våra flexibla studieformer och upplägg möjliggör för dig att anpassa dina studier utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Har du lång yrkeserfarenhet inom området kan du validera dina kunskaper. Läs mer om validering

I flera av våra kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). då du praktiserar inom olika verksamheter inom vård och omsorg såsom äldreboenden, sjukhus, dagverksamheter etc. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Under APL följer du din handledares schema. Detta kan innebära dag, kvälls- och helgtjänstgöring.