En kurs för dig som arbetat länge inom vård och omsorg men som saknar dokumentation på vad du kan. I kursen får du kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva, bedöma samt validera dina kunskaper inom området vård och omsorg. Detta kan leda till en förkortad studietid, intyg och/eller prövning för betyg.